Logo Gomutec

Automatisering 3D camera O3M, IFM controller, Radiobesturing

De automatisering van de vuilniswagen bestaat erin om met behulp van de 3D camera O3M van IFM  vuilniscontainers te gaan detecteren en automatisch te ledigen. Hiervoor wordt een standaard HIAB laadkraan door onze IFM-controllers aangestuurd.

Volledige uitwerking van de elektrische installatie en software hiervoor wordt door ons verzorgd.

Automatisering 3D camera O3M, IFM controller, Radiobesturing Automatisering 3D camera O3M, IFM controller, Radiobesturing